โทรสั่งซื้อ / ติดต่อสอบถาม
087-695-2104
หมวดหมู่สินค้า
/

FSAM30SH60

600V-30A
3-phase IGBT inverter bridge including control
ICs for gate driving and protection