โทรสั่งซื้อ / ติดต่อสอบถาม
087-695-2104
หมวดหมู่สินค้า
/

Solid State Relays (SSR) are an integration of an infrared emitting diode (IRED), a Phototriac Detector and a main
output Triac 8A 400V