โทรสั่งซื้อ / ติดต่อสอบถาม
087-695-2104
หมวดหมู่สินค้า
/

MAX 485 module , RS485 module TTL turn RS-485

ส่งข้อมูลระยะไกลแบบมีสาย

สามารถลากสายยาวได้ถึง 1.2Km

จะส่งข้อมูลไปยัง Slave หรือ Master ก็ได้